Français Nederlands

Mevrouw Jeannette Devue

Photo 715588
Woonachtig te Vlijtingen (3770, België)
Geboren te Zichen-Zussen-Bolder (3770, België) op donderdag 19 februari 1931
Overleden te Tongeren (3700, België) op zondag 27 maart 2022 op 91 jarige leeftijd
Weduwe van Mijnheer Jan Lenaerts

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de woensdag 30 maart 2022.

Bloemen versturen

Rouwcentrum Theunissen BV
Misweg 32
3770 Riemst

Telefoon : 012 45 52 52
Telefax : 
E-mail : rouwcentrum.theunissen@gmail.com