Français Nederlands

Mijnheer Jos Coenegrachts

Photo 717725
Woonachtig te Zichen-Zussen-Bolder (3770, België)
Geboren te Zichen-Zussen-Bolder (3770, België) op woensdag 16 december 1953
Overleden te Zichen-Zussen-Bolder (3770, België) op zondag 10 april 2022 op 68 jarige leeftijd
Echtgenoot van Mevrouw Marina Pauly

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de dinsdag 12 april 2022.

Bloemen versturen

Rouwcentrum Theunissen BV
Misweg 32
3770 Riemst

Telefoon : 012 45 52 52
Telefax : 
E-mail : rouwcentrum.theunissen@gmail.com