Français Nederlands

Mijnheer Libert Paquay

Photo 771705
Woonachtig te Zichen-Zussen-Bolder (3770, België)
Geboren te Vlijtingen (3770, België) op zondag 25 november 1928
Overleden te Zichen-Zussen-Bolder (3770, België) op maandag 1 mei 2023 op 94 jarige leeftijd
Weduwnaar van Mevrouw Cornelia Vanweert

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de donderdag 4 mei 2023.

10 berichten (10 privé)