Français Nederlands

Mijnheer Marcel Cilissen

Photo 808680
Woonachtig te Zichen-Zussen-Bolder (3770, België)
Geboren te Zichen-Zussen-Bolder (3770, België) op zondag 10 januari 1926
Overleden te Tongeren (3700, België) op vrijdag 2 februari 2024 op 98 jarige leeftijd
Weduwnaar van Mevrouw Anna Paulissen

Herdenkingsruimte « rouwbetuiging » 

Deze rouwbeklagruimte werd aangemaakt de maandag 5 februari 2024.

Bloemen versturen

Rouwcentrum Theunissen BV
Misweg 32
3770 Riemst

Telefoon : +32 (0)12 45 52 52
Telefax : 
E-mail : rouwcentrum.theunissen@gmail.com